בגרויות בתנך

מועד הבחינה           

שאלון -001203,   137   

חורף 2005   תנ"ך 2 יח"ל          
 קיץ 2005 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2006 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2006 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2007 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2007 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2008 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2008 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2009 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2009 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2010 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2010 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2011 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2011 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2012 תנ"ך 2 יח"ל
 קיץ 2012 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2013 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2013  
חורף 2014 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2014 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2015 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2015 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2016 תנ"ך 2 יח"ל תנ"ך רפורמה  70%   
חורף 2017 תנ"ך 2 יח"ל תנ"ך רפורמה  70%   
קיץ 2017 תנ"ך 2  יח"ל תנ"ך רפורמה  70%   
חורף 2018 תנ"ך רפורמה 30%  תנ"ך רפורמה  70%   
קיץ 2018 תנ"ך רפורמה 30%  תנ"ך רפורמה  70% 
חורף 2019 תנ"ך רפורמה 30%  תנ"ך רפורמה  70% 
קיץ 2019 תנ"ך רפורמה 30%  תנ"ך רפורמה  70% 
חורף 2020 תנ"ך רפורמה 30% תנ"ך רפורמה  70%
קיץ 2020 תנ"ך רפורמה 30% תנ"ך רפורמה  70%
חורף 2021     רפורמה 1262  30% רפורמה 1261  70%
חורף 2021 מאוחר רפורמה 1262  30% רפורמה 1261  70%
קיץ 2021 רפורמה 1262  30% רפורמה 1261  70%
קיץ 2021 נבצר רפורמה 1262  30% רפורמה 1261  70%
חורף 2022 רפורמה 1262  30% רפורמה 1261  70%
חורף 2022 נבצר רפורמה 1262  30% רפורמה 1261  70%
קיץ 2022 רפורמה 1262  30% רפורמה 1261  70%
חורף 2023 רפורמה 1262  30% רפורמה 1261  70%
קיץ 2023 רפורמה 1262  30% רפורמה 1261  70%  
חורף 2024 רפורמה 1262  30% רפורמה 1261  70%
   
     

 

Banner

טופס צור קשר


חזרה לראש הדף