בגרויות בפיסיקה

מועד הבחינה

מכניקה  

 חשמל  

קרינה וחומר   

שאלון חקר

קיץ 2000  מכניקה חשמל  פרקי בחירה שאלון חקר
קיץ 2001  מכניקה חשמל  פרקי בחירה שאלון חקר
קיץ 2002  מכניקה חשמל  פרקי בחירה שאלון חקר
קיץ 2003  מכניקה חשמל  פרקי בחירה שאלון חקר
קיץ 2004  מכניקה חשמל  פרקי בחירה שאלון חקר
קיץ 2005  מכניקה חשמל  פרקי בחירה שאלון חקר
קיץ 2006  מכניקה חשמל  קרינה וחומר שאלון חקר
קיץ 2007  מכניקה חשמל  קרינה וחומר שאלון חקר
קיץ 2008  מכניקה חשמל  קרינה וחומר שאלון חקר
קיץ 2009  מכניקה חשמל  קרינה וחומר שאלון חקר
קיץ 2010  מכניקה חשמל  קרינה וחומר שאלון חקר
קיץ 2011  מכניקה חשמל  קרינה וחומר שאלון חקר
קיץ 2012  מכניקה חשמל  קרינה וחומר  שאלון חקר 
קיץ 2013 מכניקה חשמל קרינה וחומר  שאלון חקר
קיץ 2014 מכניקה חשמל קרינה וחומר  שאלון חקר
קיץ 2015 מכניקה חשמל קרינה וחומר  שאלון חקר
קיץ 2016 מכניקה חשמל קרינה וחומר  שאלון חקר
קיץ 2017 מכניקה חשמל קרינה וחומר  שאלון חקר
קיץ 2018 מכניקה חשמל קרינה וחומר  שאלון חקר
קיץ 2019 מכניקה חשמל קרינה וחומר  שאלון חקר
קיץ 2020 מכניקה חשמל קרינה וחומר  שאלון חקר
קיץ 2021 מכניקה חשמל קרינה וחומר  שאלון חקר
קיץ 2022 מכניקה חשמל קרינה וחומר  שאלון חקר
קיץ 2023 מכניקה חשמל קרינה וחומר שאלון חקר
         
דף נוסחאות      דף נוסחאות  

 

Banner

טופס צור קשר


חזרה לראש הדף